Opróżnianie budynków

Nasza specjalizacja to: opróżnianie domów, wywóz odpadów i śmieci kontenerami, likwidacja mieszkań, opróżnianie piwnic, sprzątanie garaży itp.
Szybko i sprawnie sprzątniemy i wywieziemy wszelkie zalegające Ci graty, odpady, śmieci i gabaryty.
Usługa polega na wyniesieniu z działki lub pomieszczeń wszystkich lub wybranych rzeczy, załadunku ich na kontener oraz przetransportowania na sortownię skąd Twoje śmieci w odrębnych frakcjach trafią na składowisko odpadów oraz punktów utylizacji i odzysku odpadów. Rzeczy użytkowe odbieramy bezpłatnie poza kontenerem.

Odbieramy wszystko co Ci zbędne:
  • wywóz gratów
  • odbiór gabarytów
  • wywóz mebli
  • utylizacja elektroodpadów
  • wywóz gruzu / kontenery na gruz
  • sprzątanie odpadów budowlanych

Dysponujemy kontenerami KP2, KP5 i KP7.
Wystawiamy faktury vat lub paragony.