Opróżnianie budynków

W branży utylizacji odpadów działamy sukcesywnie od wielu lat.
Nasza specjalizacja to: opróżnianie mieszkań, wywóz odpadów i śmieci, likwidacja mieszkania, opróżnianie piwnic, sprzątanie garaży itp.
Nasza ekipa szybko i sprawnie sprzątnie i wywiezie wszelkie zalegające Ci graty.
Usługa polega na wyniesieniu z działki lub pomieszczeń wszystkich lub wybranych rzeczy, załadunku ich na kontener oraz przetransportowania na naszą sortownię skąd Twoje śmieci w odrębnych frakcjach trafią na składowisko odpadów oraz punktów utylizacji i odzysku odpadów.

Odbieramy wszystko co Ci zbędne:
  • wywóz gratów
  • odbiór gabarytów
  • wywóz mebli
  • utylizacja elektroodpadów
  • wywóz odpadów komunalnych
  • unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  • zbiór odpadów zielonych i ziemi
  • wywóz gruzu / kontenery na gruz
  • utylizacja azbestu i eternitu
  • sprzątanie odpadów budowlanych

Dysponujemy kontenerami KP2, KP5, KP7 i KP15 oraz KP30.
Większe ilości gruzu ładujemy za pomocą koparki i transportujemy w kontenerach KP30.

Wystawiamy faktury vat oraz karty przyjęcia odpadów KPO.